Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Oxelösund

Våra företrädare

Kommunfullmäktigeledamöter 2014 – 2018

  1. Stefan Bergman


Kommunföreningsstyrelse 2018

Jan-Eric Eriksson – ordförande
Jannike Zetterman – vice ordförande
Per Krusell – andre vice ordförande
Leif Winnsberger – ledamot
Dagmara Mandrela – ledamot

Ulla Hullko – suppleant

Valberedningen 2018

Marianne, Lisa och Cecilia.


Nämnder

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Leif Winnsberger   ersättare

Utbildningsnämnden
Jannike Zetterman   ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
Jan-Eric Eriksson   ledamot   Per Krusell   ersättare

Kontaktuppgifter

Sverigedemokraterna Oxelösund
Högbrunnsvägen 2B
611 38 Nyköping
073-932 02 20
Epost:oxelosund@sd.se