Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Oxelösund

Våra företrädare

Kommunfullmäktigeledamöter 2014 – 2018

  1. Stefan Bergman
  2. Mikael MiulusPer Krusell, Jannike Zetterman, Thom Zetterström och Jan-Eric Eriksson

Kommunföreningsstyrelse 2017

Jan-Eric Eriksson – ordförande
Jannike Zetterman – t f vice ordförande
Per Krusell – andre vice ordförande
Thom Z – ledamot
Håkan F – ledamot

Leif Winnsberger – suppleant
Anna-Lena Adolfsson – suppleant
Ulf Hansén – suppleant

Valberedningen 2017

Marianne, Lisa och Cecilia.


Nämnder

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Leif Winnsberger   ersättare

Utbildningsnämnden
Jannike Zetterman   ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
Jan-Eric Eriksson   ledamot   Per Krusell   ersättare

Kontaktuppgifter

Sverigedemokraterna Oxelösund
Högbrunnsvägen 2B
611 38 Nyköping
073-932 02 20
Epost:oxelosund@sd.se